Privacyverklaring

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruikmaakt van onze website, www.passageroosendaal.nl (de “website”). Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke (dat wil zeggen het bedrijf dat beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens) met het oog op toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Uw informatieverzoeken

Als u contact met ons opneemt over onze diensten, kunnen de e-mails die u verzendt informatie over u bevatten, zoals uw naam, adres, leeftijd, geslacht, e-mailadres en uw informatieverzoek. We gebruiken deze informatie voor het volgende:

In overeenstemming met het gerechtvaardigd belang dat we hebben bij het promoten van ons bedrijf zullen we uw informatieverzoeken verwerken om u informatie te verstrekken over de diensten die wij aanbieden. Daarbij kunnen wij onder meer op uw informatieverzoek reageren of u een uitnodiging voor onze evenementen sturen.

We gebruiken een programma om bij een informatieverzoek via de website uw e-mailadres en de door u verstrekte informatie te verwerken en om u uitnodigingen en marketingmateriaal te sturen. 
We kunnen ook informatieverzoeken verwerken zodat wij de stappen kunnen nemen die u van ons vraagt ten behoeve van het sluiten van een overeenkomst om u onze diensten te leveren.
U bent niet verplicht ons enige informatie te verstrekken, maar als u niet alle relevante informatie verstrekt, kunnen wij u mogelijk niet helpen.
 

Marketing

We kunnen uw gegevens gebruiken om u, in overeenstemming met onze gerechtvaardigde belangen, marketinge-mails te sturen over onze diensten of evenementen die vergelijkbaar zijn met of gerelateerd zijn aan de diensten die u eerder heeft ontvangen (of heeft bijgewoond, in geval van evenementen).

We kunnen uw naam en contactgegevens ook aan relevante, aan ons gelieerde ondernemingen die dezelfde diensten verlenen bekendmaken om hen in staat te stellen hun diensten en/of evenementen aan u aan te bieden. Als u zich wilt afmelden voor deze mailinglijst, neemt u dan contact met ons op via info@passageroosendaal.nl of klik op afmelden onderaan elke marketinge-mail.
 

Alle content die u aan ons verstuurt

Als u ons aanstootgevende content stuurt of u anderszins storend gedraagt bij het gebruik van onze website, kunnen wij persoonsgegevens in uw berichten verwerken om op dit gedrag te reageren en dit gedrag een halt toe te roepen.

We verwerken persoonsgegevens alleen op deze manier voor het gerechtvaardigde belang om ervoor te zorgen dat onze website op een rechtmatige en niet-storende wijze wordt gebruikt, ons personeel of andere personen daarbij niet worden lastiggevallen, om onze wettelijke rechten af te dwingen en aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wanneer we redelijkerwijs van mening zijn dat u (mogelijk) de wet overtreedt (bijvoorbeeld omdat content die u verzendt intimiderend of lasterlijk is), kunnen we uw persoonlijke informatie gebruiken om relevante derden, zoals uw e-mail-/internetprovider of wetshandhavingsinstanties, over de content te informeren.

Wanneer we persoonsgegevens op deze manier verwerken, zullen we die persoonlijke informatie op onze systemen bewaren zolang dit redelijkerwijs noodzakelijk is om deze doelstellingen te bereiken.
 

Hoe u onze website gebruikt (analyse)

Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies en andere mechanismen om loggegevens en analytische informatie, zoals uw IP-adres, te verzamelen, zodat kan worden geanalyseerd hoe bezoekers de site gebruiken en statistische rapporten over de websiteactiviteit kunnen worden opgesteld.

We verwerken deze informatie om inzicht te krijgen in de wijze waarop bezoekers onze website gebruiken en om statistische rapporten over die activiteit op te stellen. Uw IP-adres wordt bijvoorbeeld gebruikt om bij benadering aan te geven vanuit welk land u onze website bezoekt; we voegen deze informatie samen om bijvoorbeeld te achterhalen uit welk land/gebied de meeste bezoekers van onze website komen.

Deze verwerking is voor ons noodzakelijk om ons gerechtvaardigde belang de verbetering van onze website te behartigen, door de gebruikerservaring te verbeteren en de website zo persoonlijk en relevant mogelijk te maken. Cookievoorkeuren kunnen via onze website worden gewijzigd, maar door bepaalde cookies uit te schakelen, kunt u wellicht niet ten volle profiteren van onze diensten en kan de functionaliteit van de website beperkt zijn. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.
Deze informatie wordt niet gebruikt om een persoonlijk profiel van u te maken. Al dit soort informatie wordt anoniem verzameld en opgeslagen.
 

Delen we uw persoonsgegevens met anderen?

Uw persoonsgegevens op onze website worden gebruikt en gedeeld door al onze kantoren over de hele wereld. We gaan vertrouwelijk met uw gegevens om, maar kunnen deze wel delen met onze aandeelhouders, aan ons gelieerde ondernemingen en onze zakelijke partners. Wanneer we uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doorgeven, zorgen wij ervoor dat we als waarborg voor deze transactie over standaardcontractbepalingen beschikken.

We kunnen de gegevens ook bekendmaken aan onze medewerkers, leveranciers of onderaannemers voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld, op voorwaarde dat zij geen onafhankelijk gebruik van de informatie maken en hebben ingestemd met naleving van de regels die in deze privacyverklaring worden vermeld.

Daarnaast kunnen we uw informatie bekendmaken voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (waaronder bijvoorbeeld aan overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties), in verband met eventuele (dreigende) gerechtelijke procedures en om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen (daaronder mede begrepen het verstrekken van informatie aan anderen ten behoeve van fraudepreventie).

Als we betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van onze onderneming of activa of een deel daarvan, kan de informatie die we in ons bezit hebben onderdeel uitmaken van die verkoop. In dat geval kunt u, al naargelang het geval, via e-mail en/of een kennisgeving op de website op de hoogte worden gebracht van wijzigingen in eigendom of gebruik van uw informatie, alsmede de keuzes die u eventueel heeft met betrekking tot die informatie.

Behalve zoals hierboven bepaald, zullen wij uw informatie niet aan derden verstrekken.
 

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens die wij van u verwerken

U heeft de volgende rechten over de manier waarop wij persoonsgegevens van u verwerken:

  • U kunt een verzoek indienen om een kopie op te vragen van de gegevens die wij van u verwerken en u kunt een verzoek indienen om onjuistheden te corrigeren;
  • U kunt een verzoek indienen om beperking of stopzetting van de verwerking of u kunt verzoeken dat uw persoonsgegevens verwijderd worden;
  • U kunt en verzoek indienen om een machineleesbare kopie van uw persoonsgegevens die u kunt gebruiken bij een andere dienstverlener. Als dit technisch mogelijk is, kunt u ons vragen deze informatie rechtstreeks naar een andere dienstverlener te sturen, als u daar de voorkeur aan geeft; en
  • U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.
  • We streven ernaar om onverwijld, doch uiterlijk binnen een maand, te voldoen aan uw verzoek. U kunt uw verzoeken richten aan info@passageroosendaal.nl.
     

Kinderen

We gebruiken de website niet om bewust gegevens te vragen van of producten te verkopen aan kinderen jonger dan 13 jaar. Als een ouder of voogd er kennis van neemt dat zijn of haar kind ons zonder zijn of haar toestemming informatie heeft verstrekt, kan hij of zij contact met ons opnemen via info@passageroosendaal.nl. We zullen deze informatie binnen een redelijke termijn wissen.
 

Beveiliging

Wij zullen alle redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke informatie te voorkomen. Onze website wordt gehost op een platform met passende beveiligingsmaatregelen, waarop uw gegevens versleuteld worden opgeslagen.
 

Wijzigingen

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden geactualiseerd. We zullen u van eventuele wijzigingen op de hoogte brengen door het nieuwe beleid hier te plaatsen en u waar mogelijk per e-mail hierover te informeren.
 

Bewaartermijnen

We zullen uw persoonsgegevens in onze systemen bewaren zolang dit nodig is voor het relevante doeleinde, of zoals anderszins beschreven in dit privacybeleid. Over het algemeen bewaren we uw gegevens gedurende vijf jaar vanaf de meest recente actualisering in onze systemen, of in het geval van een sollicitatie voor twaalf maanden, behoudens actualisering.

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar info@passageroosendaal.nl.
 

Cookies

Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan www.passageroosendaal.nl voor u nog gemakkelijker en persoonlijker te maken. Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website, gaat u hiermee akkoord.